Fumigasyon Avantajları

 • Zararlının bulaşmış olduğu ürüne direk olarak uygulanabilen bir yöntemdir,
 • Difüzyon yüksekliği nedeniyle ürünün en uç noktalara kadar işlemesi ve homojen olarak dağılması,
 • Kalıntı ve koku oranı tolerans sınırları içinde bulunması,
 • Kısa sürede büyük miktardaki ürüne uygulanabilmesi,
 • Zararlının tüm biyolojik safhalarına etki etmesi,
 • Diğer mücadele yöntemlerine karşı daha az masraflı olması,
 • Kısa sürede büyük miktarlardaki ürüne uygulanması,

Fumigasyon işleminin en çok uygulandığı alanlardan biriside, ithalat ve ihracatta kullanılmasıdır. Bu sayede hem ülkemize giden hem de ülkemizden çıkan ürünlerde zararlıların önlenmesidir.

Fummigasyon Atıklarının İmhası

Fumigasyon işlemi sona erdikten sonra, kullanılan fumigant atıklarının ortamdan çıkarılması ve imhası bazı güvenlik tedbirleri dâhilinde yapılmalıdır. Fumigant atıkları, reaksiyona girmeyen aktif madde içerdikleri için, toplanıp imha edilmelidir. Atıkların toplanması ve imha işlemini yapacak personel gerekli koruyucu kıyafeti, eldiveni ve tam yüz maskesi kullanmalıdır. İmha işlemi personel tarafından yapılabildiği gibi Çevre ve Şehircilik bakanlığından ruhsatlı atık imha şirketlerine de yaptırılabilir. Bu noktada atıkların taşınması konusunda gerekli koruyucu tedbirler alınmalıdır. Şayet imha işlemini personel yapacak ise, mutlaka açık havada ve insanlardan uzak alanlarda yapılmalıdır. Atık imha işlemi içi su doldurulmuş varillerde atıkların su altında 2 gün tutulması şeklinde yapılabilir. Yağışlı havalarda parlama ve patlama riskine karşı atık imhası yapılmamalıdır.

Fumigasyon Uygulamalarında Zehirlenme

Fumigasyon uygulamalarında zehirlenme fumigant gazının solunması, fumigant ın veya tozlarının yutulması şeklinde oluşabilir. Zehirlenme belirtileri gösteren kişiler derhal açık havaya çıkartılmalıdır. Bu kişiler sırt üstü yatırılıp, vücutları sıcak tutulmalıdır. Eğer kıyafetlerine ilaç bulaşmış ise derhal çıkartılmalı, ilaç bulaşan uzuvlar, su ve sabunla yıkanarak temizlenmelidir. Solunum durmuş ise suni solunum yaptırılmalı derhal sağlık kuruluşuna haber verilmelidir. Yoğurt, ayran, süt, tereyağı gibi gıdalar verilmemelidir.

Fumigasyon Zehirlenmeleri Nasıl Meydana Gelir

 • Fumigasyon yapılan bir yere gaz maskesiz girilmesi ile
 • Fumige edilen yerin iyice havalandırmadan içeriye girilmesi ile
 • Uygulama yapılan alanın bitişiğinde uzun süre kapalı bir alanda kalınması ile
 • Tablet veya Pelletlerin yutulması ile zehirlenme gerçekleşebilir.

H4: Zehirlenme Belirtileri Nelerdir

Fumigasyon uygulamaları sonucu oluşan zehirlenmeleri iki grupta incelemekteyiz. Bunlar hafif belirtiler ve ağır belirtiler olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk yardım esnasında bu belirtilere dikkat edilmeli ve tedbirler buna göre alınmalıdır.

Fumigasyonda Hafif Zehirlenme Belirtileri
 • Yorgunluk
 • Kulak çınlaması
 • Bulantı
 • Göğüste huzursuzluk
 • Göğüste basınç
Fumigasyonda Ağır Zehirlenme Belirtileri
 • Hızla yorgunluk
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Mide ağrısı
 • İshal,
 • Baş dönmesi
 • Göğüste ağrılar
 • Nefes alma zorluğu görülebilir.

Fumigant Zehirlenmelerinde İlk Yardım

 • Zehirlenme belirtileri görülen kişi derhal açık havaya çıkarılmalıdır.
 • Sırt üstü yatırılmalı ve sıcak tutulmalıdır.
 • İlaç bulaşmış kıyafetler hemen değiştirilmelidir.
 • Eller ve yüz bol su ve sabunla yıkanmalıdır.
 • Solunum durmuş ise Suni solunum yaptırılmalıdır.
 • Ve acil olarak 112 aranıp acil yardım istenmelidir.
Fumigasyon, Hizmetlerimiz
About Uzmana Danış