Fumigasyon Nasıl Yapılır

Fumigasyon uygulaması fabrikalarda, ticari nakliyat araçlarında, gıda depolarında birçok zararlı türüne karşı yapılabilir. Uygulamalar farklı teknikler ve farklı fumigant çeşitleri ile gerçekleştirilebilir. Uygulama yapılacak ürün, hedeflenen zararlı türü, çevre şartları, nasıl yapılacağına etki eden en önemli faktörlerdir.

Fumigasyon Uygulama Alanları

 • Fabrikalarda
 • Gemilerde
 • Müzelerde
 • Boş ve dolu depolarda
 • Konteynerler da
 • Silolarda ve ambarlar da
 • Tarihi eser ve müzeler de
 • Çadır altı uygulamalarında kullanılabilmektedir.

Fumigasyon da Alınması Gereken Tedbirler

Profesyonel bir ekip ve donanım gerektiren bu işlemde, aşağıda belirtilen önlemlerin alındığından emin olun.

 • Uygulama esnasında fumigasyon operatörü belgesine sahip en az bir personel hazır bulundurulmalıdır.
 • Uygulama yapılan alanda, elektronik malzemelerde oluşabilecek zararlar ve yangın ihtimaline karşı önlemler alındığından emin olunuz.(Fumigantlar şartlar uygun olduğunda patlama ve yangın oluşturma riskine sahiptir.)
 • İşlemi gerçekleştirecek ekibin uygulama ve çıkış planları oluşturduğundan emin olunuz. (Hatalı uygulamalar yüksek oranda ölüm riski taşımaktadır.)
 • Uygulama yapılacak alandaki zararlı türü, gaz miktarı ve sürenin doğru hesaplandığından emin olunuz.(Düşük doz ve yanlış zamanlama sonucu yumurta larva pupa veya ergin formların tamamını yok edemeyebilirsiniz)
 • Uygulama yapılacak alandaki yalıtım ve sızdırmazlığın tam anlamı ile sağlandığından emin olunuz.
 • Uygulama alanında sıcaklık değerlerinin uygun olduğundan emin olunuz.
 • Fumigantların alana homojen bir şekilde dağıtıldığından emin olunuz.
 • Fumigasyon işleminden sonra sızdırmazlığın kontrol edildiğinden emin olunuz.
 • Alanın, kullanıma açıldıktan sonra gerekli gaz ölçümlerinin yapıldığından emin olunuz.
 • Atıkların, usulüne uygun imha edildiğinden emin olunuz.

Fumigasyon İşlemine Etki Eden Faktörler

 • Fumige edilecek ortamın sıcaklığı ve nemi
 • Fumigasyonun uygulama süresi
 • Fumigasyonda kullanılan fumigant’ ın özelliği
 • Uygulama yapılacak alanın gaz geçirmezliği
 • Ürüne bulaşmış olan zararlının özelliği
 • Uygulama tekniği
 • Uygulama yapılacak olan alanın, hava hareketi
 • Fumige edilecek ürünün miktarı
 • Fumige edilecek ürünün özellikleri

Fumigasyon Teknikleri

Fumigasyon teknikleri, fumigant ın verildiği yerin hava basıncı göz önünde bulundurularak 2’ ye ayrılır.

 • Vakum Fumigasyonu
 • Atmosferik Fumigasyon

Vakum Fumigasyonu

Fumigant ın uygulandığı alanın içinde bulunan havanın belirli bir oranda boşaltılması ve daha sonra bu alana fumigant verilmesi işlemidir. Bu tekniğinin uygulanabilmesi için özel tesislere ihtiyaç vardır. Bu teknikle daha az fumigant kullanılarak 2-4 saat gibi kısa bir sürede kesin netice alınır. Sabit vakum tesisi ve seyyar vakum tesisi olmak üzere iki çeşit vakum tesisi bulunur.

Atmosferik Fumigasyon

Normal basınç altında yapılan uygulamalara atmosferik Fumigasyon denir. Vakum Fumigasyon da olduğu gibi uygulama yapılacak alanın havasının boşaltılması söz konusu değildir. Kolay uygulanabilir olması nedeni ile genellikle bu teknik tercih edilir. Ancak atmosferik uygulama süresi vakum uygulamalarına göre oldukça uzundur. Atmosferik Fumigasyon uygulandığı alan ve ürün özelliklerine göre altı’ ya ayrılır.

Çadır altı Fumigasyonu

Özel olarak yapılmış farklı ölçülerde özel örtüler kullanılarak yapılan bir işlemdir. Ürünleri yerinden oynatmadan uygulamaya tabi tutulma kolaylığı sağladığı için tercih edilir. Çok pratik ve ekonomik oluşu nedeni ile geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Bina Fumigasyonu

Fumigasyon yapılacak binalarda ve fabrikalarda, bu uygulama için gerekli olan gazın geçirmezliğini sağlamak için ya içten,  kapı ve pencere gibi gaz geçirebilecek tüm yarık, çatlakların uygun bir izole maddesi ile kapatılması veya binanın tamamının gaz geçirmez çadır altına alınması suretiyle yapılmalıdır.

Konteynır Fumigasyonu

Farklı ebat ve boylardaki konteynırlara uygulanan, pratik bir işlem olduğu için oldukça fazla tercih edilen bir tekniktir. Ürünler konteynıra alındıktan sonra gerekli Fumigasyon uygulaması rahatlıkla yapılabilir.

Silo Fumigasyonu

Siloların yapılarına göre uygulama şekilleri değişir. Silo Fumigasyonunda en kritik konu gazın silonun her alanına homojen olarak dağıtılabilmesidir. Bu nedenle fumigant lar ürün elevatörle siloya aktarılırken uygulanabilir.

Gemi Fumigasyonu

Gemilerin inşası sırasında Fumigasyon işlemine uygun olanlar ve olmayan gemiler mevcuttur. Uygun olan gemilerde gerekli ekipman ve donanım mevcuttur. Uygun olmayan gemilerde ise gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Gemi ve gümrüklü alanların Fumigasyonu ve ilaçlanmasında Pakiş İlaçlama Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu Uluslararası Çalışan Taşıtlarda ve Giriş Noktalarında Uygulanacak İlaçlama İşlemlerine Ait Yetki Belgesine sahiptir.

Toprak Fumigasyonu

Yıl içinde özellikle yoğun tarımsal üretim yapılan sera gibi alanlarda uygulanır. Genellikle Metil Bromid uygulanır. Toprak fumigasyonun da işleme başlamadan önce toprağın belli derinliğine kadar ısı ölçülür. Bu ısı 10 °C’nin altında ise uygulama yapılmaz.

Fumigasyon Ne Demek

Bu işlem ilk defa yirminci yüzyılın başlarında kullanılmaya başlanmış bir kimyasal savaşım yöntemidir. Bu uygulama her çeşit nebati ve hayvansal kaynaklı ürünler, ithalat ve ihracatı yapılan ürünler ile bu ürünlerin üzerinde taşınan ahşap paletleri, zararlılardan kurtarmak ve bu ürünlerde oluşturduğu zararı ve kaybı önlemesi amacıyla yapılır.

Fumigasyon, Hizmetlerimiz
About Uzmana Danış