Fumigasyon Yönetmeliği

Fumigasyon yönetmeliğinin kapsamı, ithalat, ihracat ve yurt içinde bulunan, hareket eden ürünlerin içerisinde bulunabilecek, tüm zararlı türlerinin yurtiçi veya uluslararası hareketini engellemek ve önüne geçmek adına yapılacak işlemleri ile ilgili tüm konuları kapsar. Fumigasyon yönetmeliğinin amacı; bitkisel ürünler, orman ürünleri ve diğer ürünlerin, depolandıkları, taşındıkları ve yetiştirildikleri ortamların zararlılardan temizlenmesi, miktar ve kalite kayıplarının önlenmesi amaçlarını içerir. Bu amaçla fumigasyon uygulamalarını yapacak operatörlerin eğitilmesi ve yetkili kılınmasına ilişkin konuları düzenlemektedir.

Fumigasyon Sertifikası

Fumigasyon işlemini gerçekleştirecek, uygulamanın öncesi ve sonrasında alınması gerekli önlemleri eksiksiz şekilde yerine getirilmesini sağlayacak kişilerin, Fumigasyon operatörü olması gerekmektedir. Fumigasyon sertifikası alacak operatörlerin, T.C. vatandaşı, 18 yaşından büyük ve Ziraat mühendisi olmaları gerekmektedir. Bakanlığın açtığı kurslara katılarak başarılı olan Ziraat mühendisleri sertifika almaya hak kazanarak uygulama yapabilirler.

Fumigasyon Ruhsatı

Fumigasyon öncesi alınması gerekli en önemli tedbir, bu uygulamanın Fumigasyon Ruhsatı sahibi şirket tarafından yapılmasıdır.  6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 32. maddesi gereği, bu işlemi yapacak kurum ve kuruluşlar yasal olarak Fumigasyon ruhsatı almak zorundadırlar. Ruhsat almak isteyenler zirai karantina müdürlüklerine başvuruda bulunarak gerekli incelemeler sonucunda ruhsat almaya hak kazanırlar.

Fumigasyon Tutanağı

Her uygulaması sonrasında bir Fumigasyon tutanağı hazırlanması zorunludur. Bu tutanak işlemi talep edenlerin yetkili temsilcileri ile Fumigasyon operatörleri tarafından düzenlenerek imza altına alınır. Tutanakta başlıca; İşlemi Yaptıran Firma, Yapıldığı yer, Uygulama şekli, Operasyon Adedi, Ürünün Cinsi, Ambalaj Adedi, Ürünün Miktarı (Kg), Ambalaj Şekli ve Markası, İlaçlanan hacim (m3), Sıcaklığı(C), Dozu, Kullanılan Fumigant ın Cinsi, Fumigant ın miktarı, Açılış-Kapanış gün ve saati, uygulamanın ne maksatla yapıldığı ve yapan operatörlerin bilgileri ve imzalar yer alır.

 

Fumigasyon, Hizmetlerimiz